מי אנחנו

 
כרמית ארז-אזגורי

Sales Director

נועה כפרי-זייד

Customer Relations Director

צביקה כהן

CFO

איל אדלר

CEO

אימאן קארמן

Import Manager

פליסיה וסרמן

Import Manager

רימונה טראוב

Import Manager

© 2017 Created by Zeev Media